• Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

  • Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

  • Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

  • Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

"Człowieku ! gdybyś wiedział,
jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie,
jako iskra w chmurze,

Zabłyśnie niewidzialna,
obłoki zgromadza,

I tworzy deszcz rodzajny
lub gromy i burze (...)"

Adam Mickiewicz

POWER

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnościa intelektualną.

Wartość całkowita projektu: 101 250,00 PLN
Wkład własny: 3 037,50 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 95 468,62 PLN

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 2 743,88 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2016–28 lutego 2017
Partnerzy w projekcie: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (i sprzężoną) oraz ich najbliższego środowiska, opartego na koordynacji i wzajemnej współpracy podmiotów rządowych, samorządowych i pozarządowych z resortu pomocy społecznej, edukacji, zdrowia i zatrudnienia działających na rzecz tej grupy na terenie miasta stołecznego Warszawy.

 

Grupami docelowymi projektu są:

- osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby im bliskie i społeczności lokalne (odbiorcy modelu),

- wszystkie podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (użytkownicy modelu).

 

Działania:

Na model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną złożą się:

1. Procedury, czyli ścieżki postępowania użytkowników modelu, które będą uruchamiane w określonych sytuacjach życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Standardy, czyli zasady postępowania, w zakresie:

- partnerskiej współpracy międzysektorowej na poziomie miejskim,

- mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego,

- wzmacniania społeczności lokalnych,

- wspierania środowiska rodzinnego osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- współpracy pomiędzy pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną i środowiskiem pracowniczym,

- ewaluacji.

3. Rekomendacje zmian legislacyjnych w zakresie orzecznictwa, rehabilitacji, mieszkalnictwa, prawno-finansowego zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rezultatem projektu będzie kompleksowy środowiskowy model wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także zawiązane partnerstwo, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu na terenie miasta stołecznego Warszawy.

pobierz plik o projekcie (dok.)

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.