"Człowieku ! gdybyś wiedział,
jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie,
jako iskra w chmurze,

Zabłyśnie niewidzialna,
obłoki zgromadza,

I tworzy deszcz rodzajny
lub gromy i burze (...)"

Adam Mickiewicz

Zarząd i działanie


Zarząd Fundacji Pomocy Osóbom Niepełnosprawnym

 

Prezes Fundacji:
Krzysztof Sergiusz Koman
Członkowie zarządu:
Dorota Koman
Jarosław Rola
Krystyna Nyc-Gepchard
 

 

Zarząd Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym realizuje zadaniami sfery pożytku publicznego, zawarte w art 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, są:

1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;


 

Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje.

 

CloseThis website uses cookies collected for statistical purposes and used for the proper operation of the website. Conditions for storage or access cookies, you can change your browser settings - failure to change the browser settings, you consent to the saving.