"Człowieku ! gdybyś wiedział,
jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie,
jako iskra w chmurze,

Zabłyśnie niewidzialna,
obłoki zgromadza,

I tworzy deszcz rodzajny
lub gromy i burze (...)"

Adam Mickiewicz

Fundacja

KRS 0000142553

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym została ustanowiona w dzień matki 26 maja 1987 roku. Założycielami Fundacji było szereg instytucji oraz osoby prywatne.


Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi ...


Celem Fundacji jest pomoc i edukacja dzieci z niepełnosprawnością oraz  przysposabianie do pracy i samodzielnego życia osób dorosłych z niepełnosprawnością.
 

W roku 2002 Fundacja utworzyła Warsztaty Terapii Zajęciowej dla wchodzących w dorosłe życie osób z niepełnosprawnością.

Otwarcie WTZ było drugim wielkim osiągnięciem Fundacji po stworzeniu przez nią w roku 1992 Szkół Specjalnych.

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym aktywnie uczestniczy w realizacji programów europejskich i zadań zlecanych przez samorządy, ministerstwa i PFRON.

 
 

CloseThis website uses cookies collected for statistical purposes and used for the proper operation of the website. Conditions for storage or access cookies, you can change your browser settings - failure to change the browser settings, you consent to the saving.